ให้เช่ารถตู้ท่องเที่ยวเกาะสมุย บริการ รับส่งสนามบิน และ ท่าเรือ ไปที่พักในเกาะสมุยและสถานที่ต่างๆ

         English | ภาษาไทย     |       มือถือ 089-7247745 , 089-8732087     

Motorbike and Car Rentals Service

d

 

 

 

เงื่อนไขการเช่ารถยนต์แบบขับเอง

ให้เช่าเฉพาะการขับท่องเที่ยวหรือทำธุระในเกาะสมุยเท่านั้น

ผู้เช่าต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

ผู้เช่าต้องทำสัญญาการเช่ารถในวันที่ทำการเช่ารถ

การเช่ารถ 1 วัน เท่ากับ 24 ชั่วโมง

ต้องมีการวางเงินมัดจำ 50% ของค่าเช่ารถทั้งหมด โดยการจ่ายเงินสด หรือโอนเงินเข้าบัญชี

ผู้ให้เช่าจะต้องเก็บบัตรประชาชนของผู้เช่าและจะคืนในวันที่คืนรถและชำระเงินเรียบร้อย

รถยนต์ให้เช่ามีประกันภัยคุ้มครองทุกคันโดยจะระบุเงื่อนไขในสัญญาเช่ารถ.